ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ψυχή αλόγων ζώων

συνεκδοχικώς ονομάζεται το ζωτικό πνεύμα καθώς και το αίμα των αλόγων ζώων. Κυρίως όμως η ψυχή ζώων είναι η ουσιώδης ενώση των ζωτικών, φυτικών ή απλώς φυσικών δυνάμεων. Αυτή αποτελεί συστατική και διακριτική αρχή εκάστου είδους. Είναι μια πολύτροπη και πολύ­μορφη ένωση, που εμφανίζεται ως φυτική, δηλαδή υπεύθυνη για τις λειτουργίες της θρέψης, της ανάπτυξης, της αναπαραγωγής και ζωτική, δηλαδή υπεύθυνη για τις λειτουργίες της αίσθησης, της φαντασίας και της δημιουργίας παραστάσεων,της μνήμης, των ορμών και ορέξεων.

340-341