ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

φύσεως θεσμοί

αποκαλούνται από τους φυσικούς οι κανόνες εκείνοι κατά τους οποίους ο Δημιουργός διέταξε να τελούνται οι κινήσεις του παντός. Τω ν κανόνων αυτών αποχρών λόγος είναι η του Θεού μόνη βούληση. Με τους κανόνες αυτούς κοσμήθηκε το παν και συντηρείται.

10