ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Φλωρίδα

παραθαλάσσια χώρα της Β. Ισπανικής Αμερικής, μεταξύ Ατλαντικού Ωκεανού και Μεξικανικού Κόλπου.

211