ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

φιλοσοφία πρακτική

ονομάζεται και ηθική και είναι η επιστήμη των αρχικών νόμων της ενεργείας του ανθρωπίνου πνεύματος, η οποία υφίσταται στο σπουδάζειν και πράττειν. Δηλαδή στον προσδιορισμό του αντικειμένου δια του υποκειμένου. Γι’ αυτό ονομάζεται και αυτή πρακτική ενέργεια. Στην πρακτική φι­λοσοφία ανήκουν τρεις μερικότερες επιστήμες: του Δικαίου, η Ηθική και η Ηθική Θεολογία.

3,8