ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

σχήματα όμοια

τα ευθύγραμμα σχήματα που έχουν τις γωνίες ίσες μία προς μία και τις περιέχουσες τις ίσες γωνίες πλευρές ανάλογες.

151