ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

σκέψις

μια σειρά κρίσεων, οι οποίες γίνονται δια μιας σειράς συγκρί­σεων και επειδή στις συγκρίσεις και τις κρίσεις δεν υπάρχουν παρά αισθήματα, στη σκέψη δεν υπάρχουν παρά αισθήματα.

78