ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

πίνακες γεωγραφικοί κυρτόγραμμοι

όλες οι επίπεδες σφαίρες που παριστούν τις επιφάνειες και των δύο ημισφαιρίων της γης, επίσης και όσοι χάρτες έχουν είτε τους μεσημβρινούς είτε τους παράληλους αυτών σε κυρτές γραμμές.

164-165