ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

"Νέα δημόσια Σχολή" "Φιλολογικό Φροντιστήριο" "Φιλολογικό Γυμνάσιο"
Σμύρνη
1809
Κλείνει το 1819.
Κωνσταντίνος Κούμας Στέφανος Οικονόμου ,ιατρός, δίδαξε μαθηματικά και φιλοσοφικά [ΛΕ.1812,σ. 12, 30, 137], [ΛΕ.1816,σ. 205-206], [ΛΕ.1817,σ. 112, 121], [ΛΕ.1818,σ. 113-115]. Ιωάννης Τσελεμπής Κωνσταντίνος Οικονόμου Σοφοκλής Οικονόμου Διονύσιος Πύρρος ο Θετταλός Μισαήλ Αποστολίδης ο Κρης, υποδιδάσκαλος, πρώην μαθητής της Ευαγγελικής Σχολής. Γερμανός, υποδιδάσκαλος, πρώην μαθητής της Ευαγγελικής Σχολής Κωνσταντίνος Ιθακήσιος, υποδιδάσκαλος, πρώην μαθητής της Ευαγγελικής Σχολής Παύλος Κύπριος, υποδιδάσκαλος, πρώην μαθητής της Ευαγγελικής Σχολής Χριστόδουλο Τρικκέρη, υποδιδάσκαλος, πρώην μαθητής της Ευαγγελικής Σχολής Παναγιώτης Τρικκέρης, υποδιδάσκαλος, πρώην μαθητής της Ευαγγελικής Σχολής Ευστάθιος Ιωαννίδης, υποδιδάσκαλος, πρώην μαθητής της Ευαγγελικής Σχολής Σμυρναίος, υποδιδάσκαλος, πρώην μαθητής της Ευαγγελικής Σχολής Μαργαρίτης Τυρναβίτης, υποδιδάσκαλος, πρώην μαθητής της Ευαγγελικής Σχολής
Το πρόγραμμα στο σιγίλλιο του πατριάρχη Κυρίλλου (1813) [ΛΕ.1813,σ.257-277], [ΛΕ.1814, σ.139-141].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.