ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Στενημάχου.
Στενήμαχος.
Πριν την επανάσταση.
Κατά την επανάσταση δεν αναφέρεται πουθενά η σχολή.
Ιωάννης Φούντας, πριν την επανάσταση, κοινός διδάσκαλος. Δημήτριος Καλαμβοκίδης, 1833-18351 Δαλίδης Ιωάννης, 1833-1835, βοηθός Καλαμβοκίδη. Δαλίδης Ιωάννης, 1835- .
Ο μισθός Δημητρίου Καλαμβοκίδη πληρωνόταν από τους κατοίκους Στενημάχου και Αμπελίνου, [Τ.Ε., Α΄,75].
Ο Ιωάννης Φούντας δίδασκε σε ιδιωτικό οίκημα, [Τ.Ε., Α΄, 75]. Ο Δημήτριος Καλαμβοκίδης δίδασκε σε οίκημα δίπλα στον Άγιο Νικόλαο, [Τ.Ε., Α΄, 75]. 1841, κατασκευή σχολικού κτιρίου στην δεξιά όχθη χειμάρρου που χώριζε την Στενήμαχο από την Αμπέλινο, [Τ.Ε., Α΄, 75].
(1) Ο Καλαμβοκίδης αποχωρεί το 1835 επειδή δεν έπαιρνε τον μισθό, [Τ.Ε., Α΄, 75].
(1) 1845, διαμάχη των κατοίκων Στενημάχου και Αμπελίνου, [Τ.Ε., Α΄, 75].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.