ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Γεωγραφικόν της Pουμουνίας, τόμος Β' (Λειψία, 1816)

pdf16

view

Εξώφυλλο
Τόμος α'. Μέρος β'
 Γεωθεσία Ρουμουνίας
 Παρατήρησις
 Διαίρεσις Ρουμουνίας
 Παραβολή Αρδελίου και Σβάιτζ
 Οικήτορες Ρουμουνίας
 Αρμένιοι και Αιγύπτιοι
 Έδαφος Ρουμουνίας
 Παρατήρησις
 Ορυκτά Ρουμουνίας
 Φυτά Ρουμουνίας, και ζώα ήμερα
 Δένδρα
 Ζώα άγρια
 Ιχθύς
 Ύδατα
 Υποδιαίρεσις Ρουμουνίας

 Νομού Μπασσαραβίας υπονομοί
 Νομού Μολδόβης υπονομοί
 Νομού Ρουμουνικού αγρού υπονομοί
 Τόποι των Τύρκων
 Νομού Μπανάτ υπονομοί
 Νομού Γύλα υπονομοί
 Νομού Αρδέλ υπονομοί
 Επιλεγόμενα
 Τα μνημονευόμενα της ήδη προ επτά ενιαυτών αναγνωσθείσης ημίν ιστορίας του σιαχ Ναδίρ, συντεθείσης παρά του Βατάτζη βυζαντίου
Παροράματα
 Χάρτες

Λειψία
1816