Βιογραφίες

Καρακιουλάφης Αναστάσιος [περ. 1780 – περ. 1840]

Ο Καρακιουλάφης Αναστάσιος καταγόταν από την Καισάρεια και έδρασε στις αρχές του 19ου αιώνα. Οι μόνες πληροφορίες που διασώζονται για τη δράση του αφορούν στην μετάφραση των Φυσιογνωμικών του Αριστοτέλη από τα αρχαία ελληνικά στην απλοελληνική της εποχής του. Σκοπός του μεταφραστή, όπως ο ίδιος αναφέρει στον πρόλογό του, είναι να εκπληρώσει το χρέος του ως Έλληνας συμβάλλοντας με το έργο αυτό στην προσπάθεια για την πνευματική πρόοδο των ομογενών του. Το σύγγραμμα, που εκδόθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1819, συνοδευόταν από το πρωτότυπο αρχαίο ελληνικό κείμενο αλλά και την μετάφρασή του στην καθομιλουμένη τουρκική διάλεκτο. [Βρετός, 1857: 204, 271] 
 

Εργογραφία


  • Αριστοτέλους Φυσιογνωμικά, Κωνσταντινούπολη, 1819
Ε. ΑΜΥΓΔΑΛΑΚΗ 
Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ


 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία


    • Βρετός Α., (1857), Νεοελληνική Φιλολογία, Αθήνα.