Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Εμμανουήλ Ιωαννίδης (Κισθήνιος)