Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Δανιήλ Παπαγεωργόπουλος εκ Ζυγοβιστίου