Διδάσκαλοι

1813
0

(1813- ), λογική και ηθική κατά Αριστοτέλη/μαθηματικά και φυσική κατά Θεοτόκη/μεταφυσική και θεολογία κατά Βούλγαρι