Διδάσκαλοι

1791
1810
1791-1810, [αριθμ. 1731, κώδικας της Μονής Λαύρας]