Χειρόγραφα

Νικηφόρου Θεοτόκη, Γεωγραφίας Στοιχεία (εις βιβλία δύο)
Γεωγραφία
1701
1800
Άγνωστος
30x21
φφ. 41
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Παντελεήμονος.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών Κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου τόμος Β'.
6255-748
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1124