Χειρόγραφα

6) Συμεών Σηθ, Ιατροσόφιον. 7) Νικηφόρου Θεοτόκη, Γεωμετρία.
Γεωμετρία-Ιατρική
1701
1800
Άγνωστος
Άγνωστες
φφ. 368
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Παντελεήμονος.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών Κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου τόμος Β'.
6191-684
Χαρτί 8.
Συμεών Μάγιστρος Σηθ
ΒΒ 1124