Χειρόγραφα

Νικολάου του Μυρεψού, Περί Συνθέσεως φαρμάκων
Ιατρική
1601
1700
Άγνωστος
42x28
φφ. 179
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1478
Τουρκ. Ελλιπές όμως εν τω τέλει και εν τοις μεταξύ έχει πολλάς ελλείψεις.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1134