Χειρόγραφα

Υπομνήματα και Ζητήματα εις τα περί γενέσεως και φθοράς του Αριστοτέλους
Φιλοσοφία
1601
1700
Άγνωστος
21x16
φφ. 111
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1317
Δεν αναφέρονται
Αριστοτέλης, Περί γενέσεως και φθοράς
ΒΒ 1134