Χειρόγραφα

α) Κορυδαλέως, Έκθεσις κατ' επιτομήν της λογικής πραγματείας. β) Γεωργίου ιερέως Σουγδουρή του εξ Ιωαννίνων, εισαγωγή εις άπασαν την Λογικήν του Αριστοτέλους μέθοδον.
Λογική
1701
1800
Άγνωστος
22x17
φφ. 118
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1313
Δεν αναφέρονται
Αριστοτέλης, Λογική
ΒΒ 1134