Χειρόγραφα

Του σοφωτάτου εξ Απορρήτων [Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου] ερμηνεία εις την περί γενέσεως και φθοράς πραγματείαν του Αριστοτέλους
Φυσική
1701
1730
Άγνωστος
24x18
φφ. 299
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1301
Αρχές 18ου αι.
Αριστοτέλης, Περί γενέσεως και φθοράς
ΒΒ 1134