ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ορθή ανάβασις άστρου

το τόξο του ισημερινού που ορίζε­ται από δύο σημεία: του πρώτου σημείου του Κριού και του μεσηβρινού ή κύκλου εγκλίσεως του άστρου.

157