ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

οκά

μονάδα μέτρησης βάρους. Χρησιμοποιείται στην επικράτεια της Τουρκίας. Κάθε οκά χωρίζεται σε 400 δράμια.