ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Μπόσνα

ιδιαίτερη τοπαρχία με τίτλο Βασιλείου, που ανήκει στις επαρχίες της Ευρωπαϊκής Τουρκίας. Προς ανατολάς συνορεύει με τη Σερβία, προς νότο με την Αλβανία, δυτικά με τη Δαλματία - Κροατία και μέρος του Αδριατι-κού πελάγους και προς βορράν με τη Σλαβονία. Οι Μποσινάκοι είναι γενναίο και φιλελεύθερο γένος, μιλούν σλαβικά και άλοι από αυτούς είναι Μωαμεθανοί, άλοι Χριστιανοί του Ανατολικού και Δυτικού Δόγματος. Πρωτεύουσα της Μπόσνας το Σαράϊον (Σαράγεβο), πόλη μεγάλη, εμπορική με τεχνουργεία όπλων. (σημ.:

Βοσνία.)

344-345