ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

μέταλα

μέρος των ορυκτών. Γεννιώνται και βρίσκονται στο εσωτερικό της γης. Υπερβαίνουν πολύ τα υπόλοιπα σώματα ως προς την αναλογία της βαρύτητας, είναι διαλυτά και σφυρήλατα. Αυτή είναι ιδιότητα όλων των με­τάλων. Αλά επειδή βρίσκονται στη γη και άλα σώματα μεταλοβαρή, κάποια αδιάλυτα, κάποια ασφυρήλατα, κατά τα άλα όμως πολύ όμοια με τα μέταλα, γι’ αυτό ονομάσθηκαν και αυτά ημιμέταλα.Τα εκσκαπτόμενα μεταλικά σώματα ονομάζονται ορυκτά, τα δε κατά μέρος αυτών τμήματα βώλακες. Τα μέχρι σήμερα γνωστά εντελή μέταλα είναι: το χρυσίον, το αργύριον, η πλατίνα, μέταλο που πρόσφατα βρέθηκε στην Αμερική, το χάλκωμα, ο κασσίτερος, το μολύβι, το σίδη-ρον. Τα δε ημιμέταλα είναι: το αντιμόνιον ή στίμμι, ο ψευδάργυρος, το βισμούθι-ον, το κοβάλτιον. Τα μέταλα φαίνονται στους βώλακες καθαρά ή συμφυή.

1-2