ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

μαγνητική δύναμις

δύναμη η οποία έχει θεωρηθεί από με­ρικούς φυσιολόγους ίδια με την ηλεκτρική. Αν και υπάρχει μεταξύ τους κάποια ομοιότητα, όμως είναι αδύνατον να πηγάζουν οι δύο αυτές ενέργειες από την ίδια πηγή. Γιατί η ηλεκτρική ύλη εκπέμπει φως και βρίσκεται σε όλα τα σώματα, κάτι το οποίο στην μαγνητική δεν έχει ακόμη παρατηρηθεί. Σε πολούς τόπους όπου υπάρχουν πλούσια μεταλεία σιδήρου, π.χ. Σβεκία, Νορβεγία, Σιβηρία, Σαξωνία, βρίσκεται σιδηρίτης λίθος, που φέρει το όνομα του μαγνήτη. Είναι μελανόχρους και έχει την ιδιότητα να έλκει προς αυτόν το σίδηρο και να τον κρατά με αρκετή δύναμη. Η έλξη αυτή φανερώνεται από μακριά. Η έλξη του μαγνήτη ήταν ήδη γνωστή στους παλαιότερους, όμως κανείς δεν φρόντισε να εξετάσει τις ιδιότητές του. Έτσι η περί μαγνήτου θεωρία είναι όλη νέα και βασίζεται σε ανακαλύψεις των νεωτέρων.

217-218