ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

αγωγιάται (αμαξηλάται)

όσοι δια ξηράς μεταφέρουν τα εμπορεύματα επάνω σε ζώα ή αμάξια.

7