ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

αμυδροί αστέρες

αυτοί οι οποίοι εν μέρει λόγω της υπερβολικά μεγάλης απόστασης, εν μέρει λόγω της αραιότητας του φωτός, δεν γίνονται αντι­ληπτοί από την όραση των ανθρώπων. Τέτοιοι παρατηρούνται εννέα.

6