ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

κωνικαί τομαί

είναι οι εξής 4: α) Κύκλος, που προκύπτει αν κώνος ΑΒΔ τμηθεί από επίπεδο παράληλο προς την βάση του κώνου. β) Παραβολή, που προκύπτει αν κώνος ΑΔΒ τμηθεί από επίπεδο παράληλο προς μία πλευρά (γενέτειρα) ΑΒ. γ) Υπερβολή. δ) Έλειψις.

81-84