ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

κύκλοι εγκλίσεων

οι μέγιστοι κύκλοι της ουρανίου σφαί­ρας τους οποίους φανταζόμαστε να περνούν από τους δύο πόλους του κόσμου και να κόβουν τον ισημερινό κατά ορθή γωνία. Ονομάζονται έτσι γιατί μέσω αυτών μετρούμε την έγκλιση των αστέρων. Οι κύκλοι εγκλίσεων ονομάζονται μεσημβρι­νοί, όταν σημειώνονται στη γήινη σφαίρα ή στους γήινους χάρτες. Ονομάζονται και κύκλοι των ωρών, όταν σημειώνονται στην ουράνια σφαίρα ή στους ουράνιους χάρτες.

140