ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

κρυστάλωσις

η μετάβαση των σωμάτων από την κα­τάσταση της ρευστότητας στην κατάσταση της στερεότητας, λόγω του ότι τα ελάχιστα μόριά τους πήγνυνται και λαμβάνουν καθορισμένο και κανονικό σχήμα. Η κρυστάλωση γίνεται σε πολά σώματα, όπως στα υδατώδη μόρια που παγώ­νουν το χειμώνα στους υαλοπίνακες των παραθύρων, κυρίως όμως παρουσιάζεται στα άλατα τα οποία, όταν κατακαθίσουν διαλυμένα στο ύδωρ, μετατρέπονται σε κρυστάλους, που το σχήμα τους διαφέρει από το ένα είδος άλατος στο άλο (π.χ. το κοινό θαλάσσιο άλας έχει κρυστάλους κυβικούς, η ζάχαρη σφαιροειδείς, η στυ­πτηρία οκταγώνιους). Η αιτία για την οποία τα αλατώδη μόρια κρυσταλούνται σε διάφορα σχήματα είναι κατά τη γνώμη των φυσιολόγων η έλξη, η οποία σε άλα είναι ισχυρότερη ή ασθενέστερη είτε η απώθηση μεταξύ των ελαχίστων μορίων τους.

143-144