ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

κρυσταλοπεδιάδα

κομμάτια διαυγών πάγων κοντά στους πόλους, που καλύπτουν μια συνεχή και σταθερή έκταση. Η θέα τους προξενεί απερίγρα­πτη και απροσδόκητη εντύπωση στη φαντασία. Φαίνονται ως βουνά και νήσοι, που έχουν έκταση ένα έως δύο αγλικά μίλια και υψώνονται πάνω από την υδά­τινη επιφάνεια περισσότερο από 100 πόδια. Η περιφέρεια τους καλύπτεται από πάγους μικρούς, διατρυπημένους και σπογώδεις, αποτέλεσμα της διάλυσης που υφίστανται από τα κύματα.

53-56