ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

κόλουροι

δύο κύκλοι ακίνητοι, τεμνόμενοι υπ’ αλήλων σε ορθή γω­νία κατά τους πόλους της γης. Διαιρούν τον Ζωδιακό Κύκλο σε 4 ίσα τεταρτη­μόρια. Ο ένας στα σημεία του Κριού και Ζυγού, όπου συμπίπτει στη σφαίρα με τον πρώτο μεσημβρινό, ο άλος στα σημεία του Καρκίνου και του Αιγόκερω, όπου συμπίπτει στη σφαίρα με έναν από τους τριάντα μεσημβρινούς.

25