ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

αλήθεια λογική

υπάρχει όταν οι ιδέες και οι κρίσεις μας συμφωνούν με τα πράγματα στα οποία αναφέρονται. Λογική αλήθεια είναι όταν κάποιος λέει π.χ. ότι ο κύκλος είναι στρογυλός και λογικό ψεύδος είναι όταν λέει ότι ο κύκλος είναι τετράγωνος.

8