ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

αγκλικόν τέταρτον

όργανο των ναυτικών για τον υπολο­γισμό του ύψους των άστρων. Δεν είναι παρά το τεταρτημόριο ενός κύκλου κατασκευασμένου όμως από δύο τόξα διαφορετικής ημιδιαμέτρου για να είναι στερεότε­ρο και περισσότερο εύχρηστο. Το μικρότερο από αυτά τα τόξα περιέχει από 0 μέχρι 60 ή 65 μοίρες, το δε άλο με τη μεγαλύτερη ημιδιάμετρο περιέχει τις υπόλοιπες μοίρες μέχρι το 90. (σημ.: ο τετράς.)

234