ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Θιβέτ (Ταγούτ)

η πιο ψηλή χώρα της Ασίας, ψυχρή και σκληρή. Από εδώ πηγάζουν μέγιστοι ποταμοί, όπως ο Γάγης. Στα νοτιότερα το κλίμα γί­νεται πιο ήμερο. Πολυτιμότερα προϊόντα της είναι ο χρυσός, οι πολύτιμοι λίθοι, το πετρώδες άλας, το ραβέντι, ο μόσχος. Ο πληθυσμός της φτάνει στα 12 000 000. Ο Δαλάς Λάμας, αρχιερεύς της μογολικής θρησκείας, κατοικεί κοντά στη μεγάλη πόλη Λαόσση, όπου υπάρχει και μέγας ναός. Είναι όμως υποτελής στον αυτοκρά­τορα της Κίνας.

197