ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ημίτονον τόξου

το ορθό ημίτονο ενός τόξου μικρότερου ή μεγα­λύτερου του τεταρτημορίου. Ονομάζεται και ημίτονον της γωνίας της οποίας το τόξο είναι μέτρο.

394