ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ηλιακός ισημερινός

Οι κηλίδες του ηλίου μας φανέρωσαν ότι ο ήλιος γυρίζει γύρω από τον εαυτό του από δυσμάς προς ανατολάς περί άξονα. Από τη φαινόμενη κίνηση των κηλίδων μπορούμε να προσδιορίσουμε τη θέση των δύο πόλων του ηλίου και τη θέση του ηλιακού ισημερινού. Από το φαινόμενο άνοιγμα των ελείψεων που περιγράφουν οι κηλίδες του ηλίου συνάγεται ότι η κλίση του ισημερινού επιπέδου του ηλίου ως προς την εκλειπτική δεν είναι περισσότερο από 7ο και 1/2.

241-243