ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ηλεκτρικό πυρ

α) Αυτό που δημιουργείται όταν η ηλε­κτρική ύλη είναι αρκετή και συγκεντρωμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να λάμπει, να στίλβει, να πηδά σαν αστραπή, να ανάβει, να ανακλά και να κατατρώγει όλα τα εύφλεκτα σώματα και να δημιουργεί σε αυτά τα αποτελέσματα της φωτιάς. Αυτό είναι ο αιθήρ των παλαιών. β) Το ρευστότατο και δραστικότατο υγρό που είναι διασκορπισμένο σε όλα τα σώματα. Τα διαπερνά και τα κάνει να κινούνται σύμ­φωνα με τους νόμους της ελκυστικής και ωθιστικής δύναμης και δημιουργεί όλα τα φαινόμενα της ηλεκτρικής. Οι σοφοί ονόμασαν το υγρό αυτό πυρ εξ αιτίας των συνεπειών του που είναι κοινές με αυτά του στοιχειώδους πυρός. Το αστροπελέκι κατά τους φυσικούς είναι βιαιότατος σπινθήρας ηλεκτρικού πυρός. Η ηλεκτρική ύλη των συννέφων δημιουργεί τις μετέωρες φλόγες, τους σίφωνες της θάλασσας και άλα φαινόμενα, των οποίων οι αρχές ήταν άγνωστες πριν ανακαλύψουμε την ηλεκτρικότητα των νεφών.

174-175