ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ζυγισταί (μετρηταί)

όσοι μετρούν ή ζυγίζουν τα εμπο­ρεύματα.

7