ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Δανία, Δανιμάρκα

χώρα με ψυχρό αλά υγιεινό αέρα, γη νομαδική, ιπποτρόφο, βοοτρόφο, πλήρης θηρασίμων ζώων και ελάφων, μικροπρεπής εν τη εμπο­ρία, προάγεσθαι ήρξατο επί το ευπορώτερον. Η διοίκησή της μοναρχική. Οι κάτοι­κοι ακολουθούν τη διδασκαλία του Λουθήρου και έχουν ανεξιθρησκεία. Πόλεις σημαντικές το Κοππενάγουε ή Αφνία ή Κοδανία (Κοπενχάγη), το Άλβουργον (Albourg), το Βίβουργον (Wibourg), η Ρίπα (Ripen).

161-167