ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ασφαλισταί (Assicuratori)

όσοι αναλαμβάνουν επί πληρωμή, με το λεγομένο βραβείο — Premio [= ασφάλιστρο στα Ιταλικά], τον κίνδυνο των ξένων εμπορευμάτων στους θαλάσσιους, ποτάμιους ή χερσαίους δρόμους. [Ο όρος Assicuratori είναι απόδοση στα ελληνικά του αντίστοιχου ιταλι­κού.]

7