ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

αστρογνωσία

ο όρος δηλώνει τη γνώση των αστέρων. Είναι η επιστήμη η οποία αναπτύσσει τις φάσεις και τα σχήματα των αστέρων που βρί­σκονται στον ουρανό.

3