ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

αστέρες

σώματα φυσικά, απλά, τηλαυγή, σφαιροειδή και αεικίνη­τα, που διαφέρουν μεταξύ τους ως προς διάφορους χαρακτήρες ή σημεία. Ο Ιωά-νης Καρμουήλ, θεωρεί ότι οι απλανείς αστέρες είναι αντίφωτον του ηλίου, δυνάμει της αντανακλάσεως. Ο Αντώνιος Μάρια Συρλαίος θεωρεί ότι αποτελούν μέρος φλογώδες του εμπυρίου ουρανού, που αναπέμπει τις μαρμαρυγές του προς όλες τις κατευθύνσεις, λάμποντας δια μέσου οπών ή μάλον δια των διαφανών μερών του κατωτέρου ουρανού. Οι αστέρες είναι ή απλανείς ή πλανήται. Διακρίνονται πάλι σε τακτικούς ή έκτακτους, ανάμεσα στους οποίους ανήκει και αυτός που πα­ρατηρήθηκε από τον Τύχωνα το έτος 1572 στην Κασσιόπεια. Οι πλανήτες είναι κινητοί, πλασθέντες κάτω από την όγδοη σφαίρα, μεταβάλοντας τη θέση τους και μεταξύ τους και προς τους απλανείς. Αυτοί, αν και από τους Έληνες θεωρήθηκαν ότι πλανώνται, εντούτοις περιφέρονται σε προσδιορισμένο διάστημα.

3-4