ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

χρόνος σχετικός (κοινός ή αισθητός)

το μέτρο της διάρ­κειας των πραγμάτων και μετρείται με την περιοδική κίνηση κάποιων σωμάτων, όπως του ηλίου και της σελήνης. Ο χρόνος είναι διατεταγμένος, το παρελθόν δεν μπορεί να γίνει ποτέ παρόν ή μέλον. Είναι δε άπειρα διαιρετός.

87-90