ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

απολιθώματα

σώματα λίθινα, έχοντα σχήμα οργανικών σωμάτων. Αρχικά οι φυσιολόγοι τα θεώρησαν ως παίγνια της φύσεως, έπειτα όμως εννόησαν ότι είναι λείψανα ζώων και φυτών του αρχαίου κόσμου. Δεν είναι σώματα τα οποία μεταβλήθηκαν σε λίθο, αλά σχήμα σωμάτων τα οποία εγκλωβίστηκαν κατά τη γένεση του λίθου. Όταν τα απαλότερα μέρη του οργανικού σώματος διαλύθηκαν και αποχωρίσθηκαν, τότε κατέλαβαν τον τύπο του σώματος ορυκτά, τα οποία με τον καιρό σκληρύνθηκαν.

14