ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

υφειλμός

η αφαίρεση, ένα από τα τέσσερα μέρη της αριθμητικής, σύμφωνα με το οποία μπορεί κανείς να ξεχωρίσει κάθε μέτρο από άλο μέτρο. Οι Ιταλοί ονομάζουν την αφαίρεση σωτράρ.

17