ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

υπόθεσις τινών Νεωτέρων περί μορφώσεως κόσμου

ένα από τα δυ­σκολότερα ζητήματα είναι και εκείνο με το οποίο ασχολήθηκαν μερικοί από τους νε­ότερους φιλοσόφους για να καταλάβουν με ποιους τρόπους διέταξε ο Θεός τούτη τη μεγάλη μηχανή και ποιο από τα μέρη της δημιουργίας δημιούργησε πρώτο και ποιο ύστερο. Γαι το ζήτημα αυτό διατυπώθηκαν οι υποθέσεις των: Καρτεσίου, Βουρνέ-του και Βίστωνος, Μπουφών, Βιλδ, Βόζζα, Πίνου, Λουκ και του κυρ Μεθερία.

268-289