ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

υποθέσεις αστρονομικαί

τρεις είναι οι κατ’ εξοχήν υποθέσεις των επισημοτέρων αστρονόμων, περί της τάξεως των ουρανίων σωμάτων: Πτολεμαίου του μετά Χριστόν τω δευτέρω αιώνι ακμάσαντος, Νικολάου Κοπερνίκου εκ πόλεως Τορί-νω, τω δεκάτω πέμτω αιώνι και του Τύχωνος τω αυτώ αιώνι.

4