ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ύδωρ

σώμα βαρύτερο από τον αέρα και ελαφρότερο από τη γη, μη ελαστικό. Συνίσταται από σφαιρικά μόρια, που στη μεταξύ τους ένωση έχουν πολά διαστήματα που γεμίζουν με αέρα, αιθέρα, ηλεκτρική ύλη. Για να το καταλάβουμε βάζουμε ένα σωρό από πορτοκάλια και τότε φανερά βλέπουμε ανά-μεσά τους κενά διαστήματα. Ο αέρας παίρνει τη ρευστότητά του από ένα σώμα διαμοιρασμένο στα ενδιάμεσα κενά διαστήματα. Αυτό το σώμα δεν είναι μόνο ο αέρας, γιατί το νερό θα έπρεπε να παγώνει το χειμώνα, αλά είναι η ηλεκτρική ύλη, που το βάζει σε κίνηση δια μέσου της μεγάλης ηλεκτρικής ύλης του ηλίου, για τόσο χρονικό διάστημα, όσο ο ήλιος είναι πάνω στο μέρος της γης και έχει δραστηριό­τητα. Αυτή η κίνηση δεν αφήνει τα μέρη του νερού να πήξουν, αλά τα χωρίζει και διατηρεί ανάμεσά τους αδιάκοπη κίνηση. Όσο απομακρύνεται από μας ο ήλιος, τόσο η ηλεκτρική ύλη χάνει την κίνηση που ενεργεί πάνω σε δύο σώματα νερού και γης. Τα μέρη του νερού που δεν κινούνται τόσο δυνατά, ενώνονται, σφίγονται και γίνονται στερεό σώμα, δηλαδή κρύσταλο κατά το χειμώνα.

54-55